"Sairaus, josta voi toipua, mutta ei parantua"

 

PÄIHDERIIPPUVUUS SAIRAUTENA

 

Päihderiippuvuus on krooninen, etenevä ja hoitamattomana todennäköisesti ennenaikaiseen kuolemaan johtava aivosairaus, josta voi toipua, mutta ei parantua. Alttius sairastua päihderiippuvuuteen on voimakkaasti perimässämme ja yleisyytensä perusteella päihderiippuvuus voidaankin luokitella suomalaisten kansansairaudeksi.

Päihderiippuvuuden diagnosointi ja hoito

OPAS PÄIHDERIIPPUVUUDEN JA LÄHEISTEN HOITOON s. 10.

 

 

Riippuvuuden kehityttyä kaikki päihteinä toimivat aineet ylläpitävät samaa sairautta, olipa kyseessä sitten alkoholi, laiton huume, muuntohuume, päihteenä toimiva lääke, liuotin, sieni tai mikä tahansa muu psykoaktiivinen ja päihteenä toimiva aine. Harva päihderiippuvuutta sairastava käyttää nykyään ainoastaan yhtä päihdettä.

Päihderiippuvuus oireilee elämän kaikilla osa-alueilla. Riippuvuus on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista. Sairaus etenee sekä hermosolutasolla että käyttäytymishäiriöinä. Hoitamaton riippuvuus vaikuttaa päihderiippuvaisen käytökseen myös päihteettöminä jaksoina.

Suurin osa päihderiippuvuutta sairastavista on työelämässä ja perheellisiä. Vaikka sairaus ei näy ulospäin ja päihderiippuvainen hoitaa työnsä ja velvoitteensa, hän voi olla kuolemanvakavasti sairas.

Joihinkin mielenterveyshäiriöihin ja sosiaalisiin tekijöihin liittyy suurentunut riski sairastua päihderiippuvuuteen.

Toisaalta mielenterveyshäiriöt ja sosiaalisen aseman heikkous ovat usein seurausta omasta, läheisen tai edellisten sukupolvien päihderiippuvuudesta.

 

 


 

LÄHEISRIIPPUVUUS JA HOITO

 

Läheisten hoidon tarpeen arviointi ja hoito on aivan yhtä tärkeää kuin päihderiippuvuutta sairastavankin. Heidän hoitonsa ei saa olla riippuvainen siitä, lähteekö päihderiippuvuutta sairastava hoitoon tai toipuuko hän. On tärkeää, että myös läheiset pääsevät käsittelemään päihderiippuvuudesta heille itselleen aiheutuneet tunteet ja seuraukset.

Sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisten tulee tunnistaa ja ohjata läheisriippuvainen oikeaan hoitopaikkaan. Heidän tulee myös seurata läheisriippuvaisen tilannetta. Hoitavan ammattilaisen tulee olla sellainen, joka ymmärtää läheisriippuvuutta ilmiönä ja osaa ohjata läheisriippuvaisen toipumisen tielle. Hoito on kokonaisvaltaiseen toipumiseen tähtäävää, voimavarakeskeistä yhteisöllistä terapiaa ammattilaisen kanssa sekä vertaisryhmässä.

Lue lisää...

Lisää läheisriippuvuudesta ja sen hoidosta...

OPAS PÄIHDERIIPPUVUUDEN JA LÄHEISTEN HOITOON s.22

 

 

Sinulla on Oikeus hoitoon

Potilasjärjestö toimii päihderiippuvaisten ja heidän läheistensä tukena ja valvoo heidän yhteiskunnallisia oikeuksiaan ja etujaan. Mitä laki sanoo oikeudesta hoitoon?

Lue lisää...

Läheiselläsi on oikeus hoitoon

Kokonaisvaltaisessa toipumiskeskeisessä hoidossa huomioidaan myös läheiset.

Lue lisää...

Arvioitu päihderiippuvaisten määrä Suomessa vuonna 2020

 

350000

Työssäkäyvien osuus

10

% väestöstä

31314

Hoitojaksot vuodeosastoilla 2018

 Lähde: Päihdetilastollinen vuosikirja 2019

58

% alkoholiperäinen kuolemansyy ikäluokassa 30-54

 Lähde: Päihdetilastollinen vuosikirja 2019

Päihderiippuvuudesta voi toipua

JÄSENENÄ VOIT VAIKUTTAA SIIHEN, ETTÄ OIREIDEN HOITAMISEN SIJAAN KESKITYTÄÄN SAIRAUDEN HOITOON.

LIITY JÄSENEKSI

Yhteystiedot

Suomen Päihderiippuvaiset ry| puh. 044 9791 328 | info(at)paihderiippuvaiset.fi

Copyright © Suomen Päihderiippuvaiset ry 2021