Suomen Päihderiippuvaiset ry 

Toipuneiden päihderiippuvaisten ja heidän läheistensä perustama riippumaton valtakunnallinen potilasjärjestö.

 

Toimintaamme ei rahoiteta STEA- tai veikkausvaroin.

 MITÄ RIIPPUMATTOMUUS MERKITSEE?

 

Sinulla on Oikeus tietoon

 

 

ROHKEUTTA REAGOIDA

Päihderiippuvuuteen liittyvä stigma edellyttää organisaatiolta yhteistyökykyä ja rohkeutta tuoda potilasjärjestön viesti esille määrätietoisesti järjestön strategisten linjausten mukaisesti.

ROHKEUTTA TOIMIA

Suomen Päihderiippuvaiset ry toimii päihderiippuvaisten ja heidän läheistensä etujärjestönä riippumattomana hoitopalvelujen tarjoajista.

 ROHKEUTTA OSALLISTUA

Potilas järjestön tavoitteena on toimia asiantuntijana keskeisessä päihderiippuvuuden hoitoon liittyvässä sosiaali- ja terveysviranomaisten valmistelutyössä.

SUOMEN PÄIHDERIIPPUVAISET RY ON ASIANTUNTEVA JA VAKAA JÄRJESTÖ

Suomen Päihderiippuvaiset ry:n kyky saada aikaan tavoiteltuja vaikutuksia perustuu järjestön yhtenäisyyteen, aktiivitoimijoiden asiantuntemukseen ja sitoutuneisuuteen, tavoitteelliseen toimintaan sekä ammattimaiseen toimintatapaan.

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ensisijaisena tavoitteena on lisätä ymmärrystä päihderiippuvuudesta vakavana sairautena, josta toipuminen on mahdollista toipumiskeskeisen hoidon avulla. Koska laadukasta ja riittävää hoitoa on monissa kunnissa yhä vaikeampi saada, on syytä nostaa entistä vahvemmin esille päihderiippuvaisten ja läheisten lakisääteiset oikeudet. Julkisin varoin kustannettujen palvelujen vaikuttavuutta on alettava arvioimaan objektiivisesti ja järjestelmällisesti. Tähän mennessä palveluntuottajat ovat arvioineet tuottamiensa palvelujen vaikuttavuuden itse.

Suomen Päihderiippuvaiset ry on yhteydessä viranomaisiin ja päätöksentekijöihin sekä pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon strategiansa mukaisesti. Järjestön tavoitteena on toimia asiantuntijana keskeisessä päihderiippuvuuden hoitoon liittyvässä sosiaali- ja terveysviranomaisten valmistelutyössä. Tärkeimmät poliittiset ratkaisut sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistuksiin.

 

Arvioitu päihderiippuvaisten määrä Suomessa vuonna 2020

 

350000

Työssäkäyvien osuus

10

% väestöstä

31314

Hoitojaksot vuodeosastoilla 2018

 Lähde: Päihdetilastollinen vuosikirja 2019

58

% alkoholiperäinen kuolemansyy ikäluokassa 30-54

 Lähde: Päihdetilastollinen vuosikirja 2019

Päihderiippuvuudesta voi toipua

JÄSENENÄ VOIT VAIKUTTAA SIIHEN, ETTÄ OIREIDEN HOITAMISEN SIJAAN KESKITYTÄÄN SAIRAUDEN HOITOON.

LIITY JÄSENEKSI

Yhteystiedot

Suomen Päihderiippuvaiset ry | puh. 040 8323 280 | info(at)paihderiippuvaiset.fi